Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Καλέ ποιός; καλέ ποιός κοπρίτης; ποιός;

Μονάδα μέτρησης τα μπουγέλα,για τη παραγωγή ζωικής λίπανσης !!!
Είναι οικολογική και ταυτόχρονα οικονομική. Εξασφαλίζει πλούσια παραγωγή!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: