Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Το αστυνομικόν όργανον εξέδωσεν διαταγήν...

Αποτέλεσμα εικόνας για ο ηλιασ του 16ου
Αστυνομική διαταγή  εξέδωσε ο
διοικητής του αστυνομικού τμήματος
Τζεφερεμινίου Μεσσηνίας, στις 8 Δεκεμβρίου
1907.
«Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το
χωρίον Τζεφερεμινίου Μεσσηνίας:

Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και
άπαντας τους προύχοντας του χωρίου.

Ήρθα εις Τζεφερεμίνιον κατόπιν διαταγής
του διοικητού μου μετά ενός
χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως,
από άκρου εις άκρον του χωρίου, άνευ
χρονοτριβής και άμεσα.
Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την
Θίαν και Ιεράν Λιτουργίαν εν τω ναό
όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο
Κώστας (ας μην αναφέρο το ονομά του)
χόρεβε σινέχεια μπροστά χορίς να αφίνη
και τους άλους να χορέψουν μπροστά με...