Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Mr Tom Mandras
Μόνιμος θαμώνας μας.Συνταξιούχος θαλασσόλυκος,έχει αράξει πλέον στο
Τζεφερεμίνι.Δια της ξάπλας ουδείς απεβίωσεν
λέει,μόνο ένας τραυματίστηκε όταν έσπασε ο σουμιές και έπεσε στο πάτωμα.Αντίθετα δια της μάσας απεβίωσαν πολλοί.Γι'αυτό προτιμάμε
το ξεροσφύρι.
-Γεννήθηκε στο Καμαράκι,πλησίον της Παναϊτσας επί κατοχής και ξέρει τι εστί
λόρδα.Έ!!! όχι και μέχρι τάβλας βέβαια.