Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Ψωμί,ελιά και ...Γιώργο βασιλιά!!!

Η αυτού Μεγαλειότης,βασιλεύς της Ελλάδος Γεώργιος ο Β! , φροντίζει δια τον επισιτισμόν του λαού του.Δια τους λόγους αυτούς καλεί τους πολίτας όπως προσέλθουν και παραλάβουν επισιτιστιστικόν δελτίον δια να μην τους κόψει λόρδα κατά την διάρκειαν της κατοχικής περιόδου του ΔΝΤ.Και τούτον διότι αύτη αναμένεται να διαρκέσει αρκετάς δεκαετίας!!!

Το Ατομικόν Δελτίον Επισιτισμού,κατ' εντολήν του βασιλέως,διανέμεται αποκλειστικά μόνον από το Καφενείον η Παλιά Βαλύρα.
Τρέξατε προλάβετε!!!


Λαός καρδαμωμένος,ποτέ νικημένος!!!Αβά ντε ...εις υγείαν του βασιλέως μας και ας τρώμε ψωμί και ελιά και ας έχουμε πάντα Γιώργο βασιλιά!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: