Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Η φουστανέλα γίνεται μόδα στο Παρίσι!


Μπαρμπαγιώργος:Σιας του ήλεγα ουρέ ζαγάρια,η φουστανιέλα
μ΄ θα είνιαι πάντα στη μούδα και σεις ριε μαγαρισμένα ανηψούδια
μη κουρουδεύατ ουρέ.Θα σας σπάσ τα παίδια ουρέ μη την αγκλίτσα γι' να μάθητε άλλη βολά να μη με κάνιτε χάζ ότα με βλιέπητε.Εδιάκα στη Φραγκιά ουρέ ζουλάπια να κανουνίσου μη τους κουτόφραγκους τα βιρισέδια,ιταλλιώς θα μας πάρουν εδαούτοι τα πεσκίρια,τα τιτζέρια,τα πράτα κι ούλο μας το βιός.Τους έδουκα κι' το
πιου βαρβάτου μου κριάρι,πρώτου στο μάρκαλου να κάνουν μιγάλη
παραγουγή να πατσίσουμε τα ρημάδια τα βιρεσέδια.Τώρα δε μας
κνάνε απού το ευρωφράγκου,τα κανούνισα ούλα,μέχρι κι' φουστανιέλς θα κάνμε εξαγουγή στας Ευρώπς.Μη είδαν κι' ζηλέψανε κι΄θα φουράν ούλοι τους.


Να κτάτε ουρέ εδαούτο το παλικάρ,
παρουλίγ να τονε καψουρέπς η
Γκόλφω απ'τη Σκαπετουράχη.

(Φωτό:Το Βήμα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: